PREDAVAČI

Uspjeh

zahvaljujući profesorima!

Profesori Lingoteke su izvorni govornici jezika koje predaju. Svi su visokoobrazovane osobe, a u Hrvatsku su došli s gotovo svih kontinenata.Atmosfera u Lingoteci je uvijek zabavna, poticajna i vedra zahvaljujući različitim kulturama, jezicima i temperamentima naših angažiranih profesora.

Svi profesori koji rade u Lingoteci su prošli naš ekstenzivan trening. Tijekom treninga su stekli znanja i vještine zahvaljujući kojima mogu uspješno prenositi svoje znanje jezika svim dobnim skupinama. Profesori Lingoteke se kontinuirano educiraju na internim i eksternim radionicama, seminarima i konferencijama.