HRVATSKI ZA STRANCE

Lingoteka nudi tečajeve hrvatskog jezika polaznicima različitih jezičnih skupina. Satovi su organizirani u etape po 60 ili 90 minuta tepokrivaju gramatička, konverzacijska i kulturološka područja. Intenzivno se radi na usvajanju gramatičke strukture hrvatskog jezika, te na njezinoj uporabi u komunikaciji. Učenje je popraćeno vježbama razumijevanja slušanoga i pisanoga teksta, gramatike i rječnika te zadacima za rješavanje kod kuće.