ESEJI

ZAŠTO SU VAŽNI ESEJI?

Pisanje eseja jedna je od najvažnijih vještina koje nam trebaju kroz školovanje, a nakon toga i u poslovnom svijetu. Razvoj vještine pisanja njeguje i ostale krucijalne vještine poput kritičkog mišljenja, argumentacije, analitičkih vještina i elokvencije.

Pisanje eseja jedna je od najvažnijih vještina koje nam trebaju kroz školovanje, a nakon toga i u poslovnom svijetu. Razvoj vještine pisanja njeguje i ostale krucijalne vještine poput kritičkog mišljenja, argumentacije, analitičkih vještina i elokvencije.

Unatoč njihovoj vrijednosti i važnosti, vještine pisanja često su zapostavljene u obrazovnom planu i programu te stoga većina djece, ali i odraslih, zazire od pismene korespondencije i pisanja eseja. Pisanje eseja kao takvo ne poučava se u većini hrvatskih škola, no maturanti su u sklopu Državne mature suočeni s pisanjem eseja na materinjem i stranom jeziku. Upravo je iz tog razloga pravovremeno i temeljito upoznavanje s ovom vještinom, te poticanje njezinog razvoja izrazito važno.

Cjeloviti razvoj pisanja eseja odrazit će se na sveukupne vještine pisanja i, kad za to dođe trenutak, Vaše će dijete samouvjereno i uspješno sastaviti motivacijska pisma ili pisma namjere i time si otvoriti mnoga vrata te olakšati upise na inozemna sveučilišta ili si znatno poboljšati izglede za zapošljavanje.

Uz naš strukturirani pristup pisanju eseja Vaše će dijete


- Usvojiti osnove pisanja eseja i strukturu pravilno napisanog eseja
- Razvijati svoje kritičko mišljenje i poimanje kauzalnosti
- Naučiti argumentirati svoja mišljenja
- Proširiti svoje horizonte percipirajući i druge stavove i perspektive te razvijati toleranciju
- Proširiti svoj vokabular
- Poboljšati vještine pisanja
- Unaprijediti znanje engleskog jezika
- Biti samouvjerenije u pismenom izražavanju

Prvi paket namjenjen je djeci dobi od 10 do 13 godina, a u 10 školskih sati pokriva osnove pisanja eseja, strukturu eseja, argumentaciju i općenito unaprjeđenje vještina pisanja.

Djeca u dobi od 14 do 18 godina u našem paketu od 20 školskih sati upoznat će se s osnovama pisanja eseja, strukturom eseja, a zajedno ćemo razvijati njihovo kritičko mišljenje, vještine analize i argumentacije, a posebnu ćemo pažnju posvetiti esejima iz engleskog jezika kakvi se pišu na Državnoj maturi te izradi CV-a i motivacijskog pisma.     

paket br. 1

750 kn

(10 do 13 godina, 10 školskih sati)

Pokriva osnove pisanja eseja, strukturu eseja, argumentaciju i općenito unaprjeđenje vještina pisanja.

paket br. 2

1500 kn

(14 do 18 godina, 20 školskih sati)

Pokriva upoznavanje s osnovama pisanja eseja, strukture eseja, razvijanje kritičkog mišljenja, vještine analize i argumentacije s naglaskom na pisanje eseja iz engleskog jezika kakvi se pišu na Državnoj maturi te izradu CV-a i motivacijskog pisma.